אבחון קשיי ציור והעתקה בקרב ילדים ונועראבחון קשיי העתקה וציור בריפוי בעיסוק

לאחר שאותר כי לילד יש קושי בהעתקה וציור מומלץ לבצע אבחון בריפוי בעיסוק. מטרת אבחון זה היא לבדוק מהם הגורמים לקשיי הציור והעתקה. במאמר זה אפרט ארבעה שלבים מרכזיים בתהליך האבחון.

השלב הראשון מתמקד באיתור הפעילויות שהשתתפותם נפגעה לאור הקושי הגרפו מוטורי (צביעה, ציור, העתקה), כיצד הם נפגעו (הילד לא מבצע אותם טוב, נמנע מלעשות) ואיפה ומתי באים לידי ביטוי (בבית, בגן, בשניהם, מול ילדים אחרים). שלב זה הינו חשוב היות והוא נותן תמונה ברורה לגבי מאפייני הקושי וחומרתו. בנוסף, הוא חיוני לקביעת מטרות הטיפול לאחר שלב ההערכה.

השלב השני כולל העברת אבחונים סטנדרטים שיתמקדו בהבנת המרכיבים הקוגניטיביים, התפיסתיים, המוטורים, התפיסתיים – מוטוריים ואחרים שיכולים להסביר את הקושי הגרפו מוטורי. שלב זה כולל גם תצפיות קליניות על הילד בזמן ביצוע משימות העתקה, ציור וצביעה כדי להעריך מיומנויות ארגון.

השלב השלישי כולל בדיקה של סגנון התמודדות הילד עם הקשיים הגרפו מוטוריים. דרך תצפיות ושיחות עם ההורה והגננת מבין המטפל האם סגנון ההתמודדות של הילד ממוקד בעיה או ממוקד רגש. כלומר, האם הילד פנוי ללמוד כעת כיצד מתגברים על הקושי או האם הוא ממוקד בפחד שנלווה לפעילות הגרפו מוטורית ופנוי יותר לעידוד, תמיכה ופעילויות שיגבירו את בטחונו העצמי.

השלב הרביעי יתמקד בהבנת תפקיד הסביבה (ההורים וצוות הגן) בהתפתחות הגרפו מוטורית של הילד. בשלב זה נשאלות שאלות כמו האם הילד חשוף לפעילויות גרפו מוטוריות בבית ובגן, האם ההורים מלמדים את הילד כיצד לצייר, להעתיק, כיצד צוות הגן מגיב למצב שבו הילד לא רוצה להשתתף בפעילויות גרפו מוטוריות? מוותרים, מלמדים וכד'.

לסיכום, הערכה גרפו מוטורית בריפוי בעיסוק הינו תהליך הכולל מספר שלבים מרכזיים:
הערכה של הפעילויות שנפגעו עקב הקושי הגרפו מוטורי,
הערכת היכולות והמרכיבים שעלולים לגרום לקושי הגרפו מוטורי,
סגנון ההתמודדות של הילד עם הקושי הגרפו מוטורי,
והאופן שבו סביבת הבית והגן מעודדות התפתחות גרפו מוטורית.
חשוב להעריך את ארבעת הגורמים הללו היות והם חיוניים להבנת מהות הקושי ולבניית תוכנית הטיפול בריפוי בעיסוק

אורית פינצ'בסקי
מרפאה בעיסוק , M.Sc
קליניקה בתחום התפתחות הילד – ריפוי בעיסוק , כפר סבא

צרו איתי קשר: