מיומנויות העתקה מהלוח – העתקה מהלוחמיומנויות העתקה מהלוח

 

העתקה מהווה פן אחד של משימת כתיבה (ארז ופרוש, 1999). העתקת צורות ואותיות הינה משימה מורכבת הכוללת שלבים ומרכיבים רבים. תחילה נדרש מיקוד מבט וזיהוי ויזואלי-תפיסתי של הצורה או האות, לאחר מכן תפיסה קוגניטיבית Ninio & Lieblich, 1976, Kirk, 1981)), המערבת תהליכים כללים כגון תכנון וזיכרון עבודה ותהליכים לשוניים כגון קידוד אורתוגרפי Volman, Schendel, & Jongmans, 2006)) ולבסוף נדרשת הבעה מוטורית יוצרת Ninio & Lieblich, 1976; Kirk, 1981)). כפי שניתן לראות מורכבות תהליך העתקה נובעת מהמיומנויות הרבות הנדרשות במהלכו (מיומנויות מוטוריות עדינות, מיומנויות ויזו מוטורית, מיומנויות אורתוגרפיות וכד') והתיאום ביניהם Volman, Schendel, & Jongmans, 2006)).

צרו איתי קשר: