שגיאות כתיבשגיאות כתיב

כידוע רכישת הכתיבה הוא תהליך ארוך המקביל לתהליך רכישת הקריאה, פיתוח אוצר המילים וכללי הכתיבה. הורים רבים סבורים כי ילדיהם מבצעים שגיאות כתיב רבות. שגיאות כתיב הם דבר שכיח ומקובל בכיתות הצעירות. על מנת לאבחן האם סוגי השגיאות וכמותם חורגות מהנורמה, רצוי לבצע אבחון סטנדרטי. במסגרת האבחון יבדקו  כמות השגיאות ומאפיינהם העיקריים לצד מאפייני הקריאה והכתיבה.

באופן כללי ישנם מספר סוגי שגיאות כתיב:
שגיאות פונולוגיות

החלפת עיצורים כתוצאה מהדמות פונטית בקול . למשל, פ-ב
השמטת עיצורים. למשל מדליו-מדליו
הוספת עיצורים – למשל -המנתח-המנתחח
שינוי הרצף – למשל במקום משחקת -מחשקת
השמטת אימות הקריאה -אותיות אהו"י

שגיאות אורתוגרפיות
החלפת עיצורים בעלי דימיון חזותי (החלפת ג' לעומת ז)
ערוב אותיות כתב ודפוס
שגיאות מורפולוגיות
שגיאות בשורש המילה
החלפת עיצורים הומופונים (ט-ת, כ-ק, ה-ע, ס-ש, ב-ו)
שינוי בצורני התוספת
התייחסות למספר – שינוי סיומת ריבוי
התייחסות לזמן – שינוי סיומת בעבר
התייחסות לגוף – שינוי תחילית בעתיד

צרו איתי קשר: