דומיננטיות בשתי ידייםדומיננטיות בשתי ידיים

הילד בן 3-4  ועדיין אין יד דומיננטית ברורה לאחיזת כלי כתיבה ?

האם הילד שלך מחליף ידיים בפעילויות ציור, צביעה, כתיבה, גזירה, אכילה ועוד ?

האם הילד בעצמו אינו יודע באיזה יד יותר נוח לו לעשות פעילויות שונות ?

האם יש במשפחה אנשים המוגדרים כדו צדדים ?

מעטים הם האנשים המוגדרים כבעלי דומיננטיות דו צדדית – היכולת לעשות הכל בשתי ידיים ללא העדפת צד מוגדרת. במרבית הפעמים ישנה יד דומיננטית אך ישנו איחור או קצב איטי יותר בהבשלה של הדומיננטיות

ילדים רבים בעלי דומיננטיות בלתי מבוססת או בלתי ברורה הם ילדים בעלי דומיננטיות שמאלית חלשה שבאה לידי ביטוי בנטייה להעדיף לבצע תפקודים ספציפים ביד אחת לעומת תפקודים ספציפים ביד שנייה.

כל עוד הילד משתמש באותה יד לאורך אותה פעילויות ובאופן קבוע לא צריכה להיות בעיה תפקודית.

מה הכוונה ?

אם הילד כותב באופן עקבי תמיד ביד ימין (לא מחליף ליד שמאל) וגוזר באופן עקבי ביד שמאל, אין כל בעיה היות והן הצד של המוח והן היד עצמה עושה את הפעילות מספיק פעמים כדי להגיע לרמת השכלול הנדרשת.

 

לשאלות וייעוץ בנושא ביסוס דומיננטיות  יש לפנות לאבחון ריפוי בעיסוק

צרו איתי קשר: