שאלון לבוש – שאלון ריפוי בעיסוק להורים לילדים המקבלים שרותי ריפוי בעיסוקשאלון עצמאות ילדים בלבוש
שאלון ריפוי בעיסוק

לא רלוונטי ביצוע עקבי מבצע באופן
בלתי עקבי
מבצע באופן חלקי לא מבצע
מוריד נעלים 1
מוריד גרביים 2
מוריד מעיל לא מכופתר 3
מוריד נעלים כשהשרוכים לא קשורים 4
עוזר בהורדת מכנסים 5
מוציא ידיים לכיוון זרועות החולצה (לאחר שהחולצה מונחת על הראש) 6
מוריד מכנסים עם גומי 7
עוזר בגריבת גרביים 8
שם חולצה או מעיל עם כפתורים 9
 מוציא מהלולאה כפתורים גדולים בחולצה 10
 מעביר מעל הראש חולצה עם עזרה מינימלית  11
שם נעלים ללא שריכת שרוכים (גם אם מניח נעל על רגל לא נכונה) 12
שם גרביים (גם אם בכיוון הלא נכון 13
באופן עצמאי מוריד מכנסים 14
פותח  רוכסן קדמי של מעיל, מפריד רוכסן 15
זקוק לעזרה כדי להוריד חולצה המוסרת דרך הראש 16
מכפתר כפתורי חולצה קדמיים 17
שם כפפות 18
מכפתר סדרה של שלוש-ארבע כפתורים 19
יודע לשחרר חגורה ונעלים 20
מתלבש עם השגחה 21
מוריד באופן עצמאי בגדים הדורשים העברה מעל הראש 22
מהדק נעלים וחגורה 23
שם גרביים באופן נכון 24
שם נעלים עם עזרה בשריכת שרוכים 25
שורך שרוכים 26
מזהה חלק קדמי ואחורי בבגד באופן עקבי 27
שם חגורה בלולאה 28
קושר ופורם קשרים בנעלים 29
מתלבש ללא השגחה 30
סוגר רוכסן אחורי 31
מכפתר כפתורים אחוריים 32

ענה על השאלות הבאות:

א. מה משך הזמן הממוצע של הלבוש במידה והילד מתלבש באופן עצמאי ?

ב. האם אתה מסייע לילד בתהליך הלבוש ? אם כן במה ?

ג.  מה כמות העזרה שאתה מספק לילד בתהליך הלבוש ?  עזרה קלה/עזרה בינונית/עזרה רבה

ד. סמן בעיגול מה לדעתך מקור/ות הקושי בתהליך הלבוש:
הבנה – אינו יודע מה צריך לעשות בתהליך הלבוש
כיווניות – מתלבל בין ימינה/אחורה, קימה/אחורה
רצף – אינו יודע איך להתחיל, איך להמשיך, איך לסיים
מקצב – יודע להתלבש, עושה זאת מאוד לאט ולכן מעדיף שיעזרו לו.
רגישות למגע – חושש ממגע של תגיות, בדים מסוימים ולכן נמנע, מתנגד או מתלבש לאט.
חולשה – מתקשה למשוך גרביים או מכנסים כלפי מעלה.
תכנון תנועה – מתקשה בפעולות הדורשות אחיזה עדינה של כפתורים, ריצ'רץ.
חוסר עצמאות – יודע מה ואיך לעשות ומעדיף להיעזר בהורה במידה ויכול מתוך הרגל, תלות

ה. האם אתה מעוניין לקבל הדרכה כיצד לשפר את עצמאות בנך/ביתך בלבוש

ו. האם תוכל לתרגל תהליך זה בערב /בבוקר בעת החלפת בגדים

אורית פינצ'בסקי
מרפאה בעיסוק לילדים
מכון התפתחות הילד – ריפוי בעיסוק , כפר סבא

צרו איתי קשר: