ריפוי בעיסוק לילדים רשימת התאמות לשיפור תפקוד בבית הספרריפוי בעיסוק לילדים

ריפוי בעיסוק לילדים רשימת התאמות לשיפור תפקוד בבית הספר

 

 

פעילויות יום יום

צורך בסינר

צורך בכוס מיוחדת

צורך בכלי אוכל מיוחדים

צורך בקש

אוכל מותאם

התאמות ביגוד

 

שינוי סביבה
שינויים במרחב אישי

שינויים בארגון כיתה

שינויים במרחב ציבורי

שינויים במסדרונות

שלטים וסימונים

רמפה

ציוד מותאם בגן משחקים

חדר שרותים מותאם

 

שינויים התנהגותיים

תוכנית התנהגותית

סדר יום יחודי

קיבוץ שונה לקבוצות

התאמה בחוקים

מיקום פיזי מיוחד

משוב ופיקוח מוגבר

זמן רב יותר לפעילות פיזית

שימוש בחיזוקים

מיקום ישיבה מותאם

התאמות במעברים

צרו איתי קשר: