יתרונות של רטליןיתרונות של רטלין

אחד היתרונות של ריטלין הוא שרק במקרים בודדים מפתחים המשתמשים בו תלות. ברמות של הריטלין שניתנות לטיפול אין תחושת אופוריה שקיימת כאשר צורכים סמים ממריצים אחרים (שלא לצרכים טיפוליים, אלא כשימוש בחומרים אסורים), ולכן קשה לפתח כלפיו תלות. אנשים רגישים במיוחד עלולים לפתח כלפיו תלות, אולם מדובר המקרים בודדים.

צרו איתי קשר: