דיסלקציהדיסקלציה זוהי לקות בכישורי הקריאה שמתבטאת בקריאה איטית, בשיבושים ובקושי בהפקת המשמעות מן הנקרא, ובשלב מאוחר יותר בקושי להתמודד עם טקסטים ארוכים ובהבנתם.

תהליך הערכת מקור הקושי לפיתוח הקריאה מתחיל מכיתה ב', בזמן שהאבחנה המבדלת של לקות קריאה ייחודית, כלומר דיסלקציה, ניתנת רק לאחר ביצוע תהליך הערכה, הוראה מתקנת והערכה חוזרת המעיד על קיומו של פער משמעותי של כשנתיים.

האבחנה לדיסלקציה נעשית לרוב בתקופת בית הספר היסודי.

הגורם המטפל במצב של דיסקלקציה : מורה להוראה מתקנת בתחום הקריאה.

 

צרו איתי קשר: