קודם צורות אחר כך אותיותהתפתחות גרפו מוטורית

ריפוי בעיסוק לילדים

מיומנות הכתיבה מתפתחת באופן הדרגתי בשני המינים עם העלייה בגיל (Beery, 1967; Waber & Holmes, 1986). תהליך זה מתחיל בשלבים מוקדמים של שרבוט, ממשיך לציור בתקופת הגן (Amundson, & Weil, 1996; Gombert, & Fayol, 1992), מתקדם ליכולת העתקת צורות בסיסיות ולאותיות בכיתה א' וממשיך להעתקה וכתיבת מילים ומשפטים בהמשך בבית הספר היסודי.

התפתחות גרפו מוטורית מושפעת מדרגת בשלות הילד, חוויותיו הסביבתיות, רמות העניין בנושא Amundson, & Weil, 1996)), כמו גם העלייה ביכולת הזיהוי, התפיסה והתמודדות עם דגמים מורכבים שעולה עם הגיל (Beery, 1967; Waber & Holmes, 1986 ). במחקרן של Tolchinsky-Landsmann and Levin(1985), שבדקו 42 ילדים ישראליים בגילאי 3-5, נמצאו הבדלים קטנים בין יכולת כתיבת מילים וציור צורות בגיל שלוש, כך ששתי פעולות אלו נעשו באופן בלתי מתוכנן ומאידך, נמצא הבדל ברור בין שתי יכולות אלו בגיל ארבע. בדומה לכך Martlew and De Goes(1983) בדקו כיצד 34 ילדים אנגלים בגילאי 3-6 מביעים (על פי רצונם) או כותבים (דרך העתקה, הכתבה וכד') מילים מושמעות. במחקר ניתן היה לראות כי הילדים בגיל שלוש הביעו את המילים המושמעות לרוב דרך שרבוט וייצוג ציורי, הילדים בגיל ארבע הסתמכו על הייצוג הציורי, כאשר שליש מהם הבחינו בהבדל בין כתיבה וציור והילדים בגילאי 5-6 הבדילו בין ציור לכתיבה.  מתוך ממצאים אלו עולה כי התפתחות יכולת הציור, המתבטאת לרוב בציור צורות, קודמת להתפתחות כתיבת האותיות, אשר דורשת מודעות למשמעות הסימבולית של שפה כתובה.

צרו איתי קשר: