טיפול בקשיי ציור והעתקה בריפוי בעיסוקטיפול בקשיי ציור והעתקה בריפוי בעיסוק

תוכנית טיפול גרפו מוטורית הינה תוכנית שמטרתה לשפר את השתתפות הילד בפעילויות גרפו מוטוריות כמו ציור, צביעה והעתקה. על מנת שהתוכנית תהיה אפקטיבית, חשוב שתכלול מספר מרכיבים חיוניים ותתבסס על ראיות מחקריות. השימוש בראיות מחקריות (תוצאות מחקרים המעידים על אפקטיביות של טיפולים גרפו מוטוריים) חשוב היות והוא מעיד כי המטפל יודע איזה תוכנית/יות מסך-כל התוכניות התערבות הגרפו מוטוריות שנעשו במחקרים שונים הוכחה כאפקטיבית. במאמר זה אסביר ארבעה מרכיבים אפקטיביים של תוכנית ההתערבות גרפו מוטורית.

תוכנית טיפול אפקטיבית מתחילה בהגדרת מטרות הטיפול. מטרות אלו מתמקדות בשיפור הפעילויות הכוללות יכולות גרפו מוטוריות (צביעה, העתקה וכד'). המטרות נכתבות באופן אופרטיבי כך שימדדו לפני ואחרי ההתערבות. שלב זה כולל בין היתר מילוי שאלוני הערכה על ידי ההורים וצוות הגן. שאלונים אלו יבדקו את יכולותיו הגרפו מוטוריות של הילד והשתתפותו בפעילויות מסוג זה לפני ואחרי ההתערבות.

תהליך הטיפול מתמקד בשיפור המרכיבים התפיסתיים, המוטורים, התפיסתיים-מוטורים ואחרים, שנמצאו כלקויים או חסרים בשלב הערכה וקשורים לקשיים הגרפו מוטוריים. למרות שהטיפול עשוי להתמקד במרכיבים שונים הקשורים לקשיים הגרפו מוטוריים הספציפיים של הילד, על פי מחקרים שונים* נמצא כי מומלץ להתמקד בשיפור המרכיבים הקוגניטיביים (חשיבתיים) הקשורים לתפקוד הגרפו מוטורי. בנוסף, תומכים המחקרים בתרגול אינטנסיבי של פעילות שונות הדורשות שימוש ביכולות הגרפו מוטוריות לשם העברה.

במהלך הטיפול הגרפו מוטורי חשוב שהמטפל וההורה יתאימו את עצמם לסגנון ההתמודדות של הילד. לדוגמה, אם הילד חושש מאוד מפעילויות גרפו מוטוריות חשוב שהמטפל יתחיל בפעילויות אחרות, או/ו ידרג את הפעילויות כך שיהיו פשוטות מאוד וקצרות. בצורה זאת המטפל יבנה את תחושת המסוגלות והביטחון של הילד במטפל וביכולותיו. מצב זה עשוי להוביל לפתיחות רבה יותר של הילד להשתתף בפעילויות גרפו מוטוריות מורכבות יותר.

אחד המרכיבים החשובים ביותר בטיפול הוא הדרכת הורים. חשוב שההורה יהיה נוכח בטיפולים באופן עקבי, יהיה מעורב בטיפול (יתנסה בהעברת התרגילים לפי הסברי המטפל) ויישם את תוכנית ההתערבות בבית. בו זמנית חשוב שהמטפל ידאג להקדיש במהלך הטיפול מספר דקות להורה, בהם יסביר לו היבטים שונים של ההתערבות (מה הוא עושה ומדוע, איך ומתי כדאי ליישם את התוכנית בבית וכד'). שיתוף ההורה בתוכנית הטיפול עשויה להגביר מאוד את אפקטיביות הטיפול ועל כן מהווה פקטור טיפולי חשוב מאוד.

לסיכום, על מנת שתוכנית הטיפול הגרפו מוטורית תהיה אפקטיבית חשוב להשתמש בכלים ושיטות שהוכחו כיעילים. בנוסף, חשוב שהטיפול ישלב מרכיבים קוגניטיביים, תרגול משימות גרפו מוטוריות שונות באינטנסיביות גבוהה, הדרכות הורים ושיחות עם הגננת.

אורית פינצ'בסקי
ריפוי בעיסוק לילדים כפר סבא

מקורות רלוונטיים:

*Weintraub, N., Yinon, M., Bar Effrat Hirsh, I., Parush, S. (2008). Effectiveness of sensorimotor and task-oriented handwriting intervention in elementary school age student with handwriting difficulties, Occupation, Participation and Health.

צרו איתי קשר: