מבחני העתקת צורות לילדיםהעתקת צורות לגיל הרך

הערכה של יכולת העתקת צורות ואותיות. כדי להעריך את יכולת העתקת אותיות, מרפאות בעיסוק משתמשות במשימות העתקה של אותיות דפוס או כתב לצד תצפית על מערך מדדים המאפיינים את תקינותו של תהליך ותוצר העתקה (ארז ופרוש, 1999; Grahem, Weintraub , & Berninger, 2001). כדי להעריך את יכולת העתקת צורות של הילד בגילאי טרום בית ספר ובית ספר מרפאות בעיסוק, משתמשות באופן השכיח ביותר באבחון ה- Visual- Motor Integration VMI(Beery, 1997) (Cermak & Marr, 2002; Goyen, & Duff, 2005). ואולם, דרך נוספת להעריך את יכולת העתקת צורות, היא דרך מבחן צורה מורכבת Ray-Osterrieth Complex Figure –ROCF)).

מבחני העתקת צורות
מבחן צורה מורכבת – העתקת צורה מורכבת של ריי
אבחון בירי – BEERY – אבחון העתקת צורות גיאומטריות במורכבות עולה
אבחון –DTVP

צרו איתי קשר: