העתקה מהלוחמיומנויות העתקה מהלוח

העתקה מהווה פן אחד של משימת כתיבה (ארז ופרוש, 1999). העתקת צורות ואותיות הינה משימה מורכבת הכוללת שלבים ומרכיבים רבים. תחילה נדרש מיקוד מבט וזיהוי ויזואלי-תפיסתי של הצורה או האות, לאחר מכן תפיסה קוגניטיבית Ninio & Lieblich, 1976, Kirk, 1981)), המערבת תהליכים כללים כגון תכנון וזיכרון עבודה ותהליכים לשוניים כגון קידוד אורתוגרפי Volman, Schendel, & Jongmans, 2006)) ולבסוף נדרשת הבעה מוטורית יוצרת Ninio & Lieblich, 1976; Kirk, 1981)). כפי שניתן לראות מורכבות תהליך העתקה נובעת מהמיומנויות הרבות הנדרשות במהלכו (מיומנויות מוטוריות עדינות, מיומנויות ויזו מוטורית, מיומנויות אורתוגרפיות וכד') והתיאום ביניהם Volman, Schendel, & Jongmans, 2006)).

באלו מצבים נראים סימנים לקשיי העתקה מהלוח
הילד מתקשה למצוא את המקום בלוח בו נדרש להסתכל
הילד מתאמץ ופועל באיטיות למצוא את השורה או המילה שאותה מעתיק
הילד מתאמץ או פועל באופן איטי במעבר עיניים מהלוח לדף המחברת
הילד מעתיק מילים או חלקי משפט משורות שונות
הילד מתבונן זמן רב בלוח עד שעובר להעתקה מהלוח
הילד שוכח מה שראה בלוח בזמן שמעתיק לדף המחברת

צרו איתי קשר: