ליקויי למידה בחשבוןהילד נמצא בכיתה א' ומתקשה מאוד בחשבון ? ניתן לבצע אבחון דידקטי בתחום החשבוני

מה יבדקו באבחון הדידקטי החשבוני ? הבנה וקצב למידה בתחומים הבאים:

משמעות סידורית – התאמה חד חד ערכית , יכולת מניה, התאמת ספרה לכמות

ספירה קדימה ואחורה תקינה בטווח העשר

בכיתות גבוהות יותר יבדקו הנושאים הבאים:

משמעות כמותית – הבנה מה קטן ומה גדול , בכמה גדול מספר א ממספר ב

משמעות האפס כקבוצה ריקה- איבר ניטרלי בחיבור וכתחילת ציר מספרים

הבנת מספרים עוקבים

מבנה עשרוני – מוכלות אחדות בעשרות. למשל מוכלות של עשר אחדות בתוך עשרת

בניית מספר מעשרות ואחדות , שימוש בעשרות שלמות

הכרות מחזוריות הספירה העשרונית

ספירה בעשרות שלמות

הבנת אופרציות חיבור וחיסור והקשר ביניהם

הבנה ופתרון בעיות מילוליות חשבוניות

יש מגוון סימנים לקשיי למידה בתחום החשבוני
קושי בקריאת ספרות חד ודו ספרתיות, קשיי זיכרון והפנמה של תרגילי חיבור וחיסור בטווח העשרת הראשונה לאחר כיתה א' ולאחר תרגול רב, קושי בארגון מיקום ספרות באחדות, בעשרות בתרגילי חיבור וחיסור ובהבנת האופרציה, קשיי הבנה של הקשר בין שאלה מילולית חשבונית לאופרציה החשבונית הקשורה בה גם לאחר תרגול חוזר של שאלות דומות. במידה וסימנים אלו עולים מומלץ להתייעץ במחנכת ולבדוק את השתתפות, ביצועי והספק הילד במקצוע החשבון, לבצע אבחון או מעבר ישיר לשיעורי הוראה מתקנת בתחום.
צרו איתי קשר: