חוק זכויות לקויות למידהחוק זכויות בעלי לקויות למידה במוסדות על תיכוניים.

על פי הערכה  3.5 אחוז מהסטודנטים במכללות ובאוניברסיטאות הם בעלי לקויות למידה, החוק החדש מספק לסטודנטים סל התאמות המאפשר להם לבטא את יכולותיהם ולתרגמם להישגים אקדמיים כמו יתר בני גילם.

חוק זכויות בעלי לקויות למידה במוסדות העל תיכוניים התקבל בכנסת בקריאה שנייה ושלישית בראשון באפריל 2008. החוק יכנס לתקפו בהדרגה במשך שלוש שנים החל מהראשון בפברואר 2009.

החוק יאפשר לסטודנטים בעלי לקויות למידה להגיש בקשה לקבלת הקלות בקבלה לאוניברסיטה או המכללה ובמסגרת לימודיו בה. על מנת שהמוסד האקדמי יוכל לדון בבקשה, הסטודנט יצטרך להציג אבחון מוכר המציג על סוג ומידת קשייו הלימודיים.

החוק מחייב את מוסד ההשכלה לענות על בקשת הסטודנט תוך זמן של 30 יום מהגשת הבקשה.

החוק מאפשר לסטודנט לערער על אי קבלה או החלטה כלשהי של המוסד הלימודי ביחס לסוג ההתאמות שצריך.

החוק אינו קובע אלו הקלות והתאמות יבצע כל מוסד לימודי לתלמידים שיציגו אבחונים המעידים על לקויות למידה.

ההקלות יכולות להתבטא בהארכת זמן הבחינה, מתן אפשרות להיבחן בעל פה ועוד.

כל מוסד לימודי אקדמי יצטרך לקבוע כללים כיצד ליישם את החוק ולהקנות למרצים כלי לימוד עבור סטודנטים המציגים לקויות למידה.

 

צרו איתי קשר: