מהי ועדת השמה וועדת שילוב בגןועדות בגן ובבית הספר לצורכי זכאות לטיפולי ריפוי בעיסוק

ועדת השמה – השמת ילד בחינוך מיוחד מבוססת על חוק חינוך המיוחד , התשמ"ח 1988
ועדת השמה היא ועדה מקומית הכוללת אנשי מקצוע חינוכים-טיפולים אשר נועדה להחליט האם יש צורך להפנות ילדים למסגרת חינוך מיוחד/גן טיפולי. הילדים המופנים לועדת השמה הם ילדים עם קשיים מורכבים ו/או רבים הזקוקים לתמיכה רב מקצועית ארוכת טווח. לצורך העלאת ילד לועדת השמה יש צורך בדוח אבחוני של פסיכולוג התפתחותי או רופא התפתחותי.

מקבלי ההחלטות בועדת ההשמה – פסיכולוג חינוכי המאבחן את הילד, מפקח החינוך המיוחד,
החלטות ועדת השמה – מועברות לשירות הפסיכולוגי -חינוכי ברשות המקומית, מנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית, מנהל המוסד החינוכי.
מועד ועדת השמה – הועדה מתכנסת בחודשי מאי- יוני כדי להחליט על הגן אליו יש לשבץ את הילד בשנה הבאה.

ערעור – ניתן להגיש ערעור על החלטות ועדת ההשמה תוך 22 ימים מתאריך קבלת ההחלטה של הועדה. לשם הגשת ערער יש לפנות מנהל המחוזי ולהסביר את שם המוסד בו לומד הילד.
ועדת שילוב – ועדה המתקיימת בבית ספר או בגן אשר מוסמכת לקבוע את זכאותם של ילדים לתוספת חינוך מיוחד במסגרת הקיימת עקב צרכי חינוך והתפתחות מורכבים ו/או רבים. לועדה יש את הסמכות לקבוע כי ילד זקוק לטיפולים רגשיים (הבעה ויצירה), טיפולי הוראה מתקנת, טיפולי ריפוי בעיסוק , ריפוי בדיבור במסגרת אישית או קבוצתית.

צרו איתי קשר: