נורמות התפתחות מיומנויות חברתיות בגיל הגןנורמות התפתחות מיומנויות חברתיות בגיל הגן
4.9.2010

התפתחות חברתית מושפעת בין היתר מגיל הילד, קצב בשלותו הרגשית חברתית, מאפייניו האישיותיים והתיווך החברתי שמקבל. הנורמות הכתובות מטה הם קווים כללים להתפתחות מיומנויות חברתיות. אי עמידה בהם אינה מבטאת בהכרח איחור או קשיים חברתיים. לשם בדיקה של יכולות התפתחות חברתית מומלץ לקבל מידע מהגננת , ההורים להתייעץ עם פסיכולוגית התפתחותית.

השתתפות חברתית שיתוף פעולה גיל הילד

מראה חיבה לצעירים ממנו, מטפל בצעירים ממנו
נוטה לשחק לבד או עם מבוגר

קיימת התחלה של משחק שיתופי ומשחק קבוצתי

מעט משחק תורות, מצטרף לאחרים במשחק גיל 3

משחק מספר ילדים קטן
עוזר לילדים אחרים

משתף פעולה במשחק של 2-3 ילדיםכאשר למשחק תכלית ברורה וחוקים פשוטים

לוקח תורות, מנסה לשלוט בפעילויות של אחרים, מחפש לשלוט במשחק. גיל 4

משחק עם חברים לאורך זמן , מסוגל להשתתף בפעילויות חברתית

משחק עם 3-6 ילדים גם במשחקים מורכבים ותחרותיים, מבין חוקים של משחק הוגן

מסוגל להתפשר במשחק חברתי, משתתף במשחקי תחרות, משחקים עם חוקים שנקבעו על ידי קבוצת הילדים. גיל 5

 

אורית פינצ'בסקי
מרפאה בעיסוק לילדים
מכון ריפוי בעיסוק לילדים

צרו איתי קשר: