סל שירותים התפתחות הילדסל שירותים התפתחות הילד

סל השירותים שלהתפתחות הילד מבוסס על חוק בריאות ממלכתי וחל על ילדי ישראל בגילאי לידה עד שמונה עשרה.כל ילד זכאי לקבל אבחון התפתחות בהתפתחות הילד של הקופה אליה שייך. האבחון יכלול את התחומים הבאים
תוצאות בדיקה של רופא מומחה/ נוירולוג ילדים.
אבחון ריפוי בעיסוק (מרפאה בעיסוק)- סרבול מוטורי, קשיי התארגנות ותכנון, קשיי כתיבה
אבחון ריפוי בדיבור (קלינאית תקשורת) – גמגום, קשיי שליפה, בניית משפט, אותיות שורקות
אבחון פסיכולוגית – בעיות רגשיות
שירותי הטיפול יינתנו במכון התפתחות הילד או במכון שעובד בהסדר עם התפתחות הילד ואשר אושר לו לבצע התערבות בתחום.

כמות הטיפולים המאושרת במסגרת התפתחות הילד.
כמות הטיפולים המאושרת במסגרת התפתחות הילד משתנה בהתאם למספר פרמטרים:
גיל הילד –  מכסת הטיפולים היא בקטגוריות של עד גיל 5 כולל, מגיל 6-9 ומגיל 10 ומעלה.
אבחנת הילד – סוג האבחנה (איחור התפתחותי, הפרעות קשב, הפרעות סומטיות, פיגור, הפרעות בתקשורת.)
כמות הטיפולים הכללי שמקבל הילד בכל התחומים הפרה רפואיים (ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור, טיפול רגשי).

גילאי הילד וטווח השירותים.
גילאי 3-6 – טיפול בכל תחומים הנדרשים (ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה) , השתתפות עצמית של המבוטח בטיפולים הפרה רפואיים. מספר הטיפולים שבסל משתנה מתקופה לתקופה ונקבע בחוק.
מכסת טיפולים עד גיל 5 כולל (עד 27 טיפולי ריפוי בעיסוק לשנת גיל או שנה קלנדרית) עבור ילדים מאובחנים וצרכים מיוחדים
גילאי 6-9- עד 9 טיפולי ריפוי בעיסוק בסל התפתחות הילד לכל שנה אזרחית (קופת חולים מכבי) ולכל שנת גיל (כללית).
גילאי 10 ומעלה – טיפולי ריפוי בעיסוק דרך סל כללית מושלם או מגן זהב לאחר פתיחת קוד במערכת /אישור של חברת כללית מושלם.

צרו איתי קשר: