מושגים בתחום הריפוי בעיסוקמושגים בתחום הריפוי בעיסוק ילדים

התפתחות הילד כללי
אינטגרציה בין חושית

התפתחות הילד התחום התחושתי
מערכת התחושה
רגישות יתר למגע או הגנתיות יתר
תרדמת תחושתית וחוסר תחושה
מערכת פרופריוצפטיבית
סכמת גוף
מערכת שיווי משקל – מערכת ויסטיבולרית

התפתחות הילד התחום המוטורי
מערכת התנועה
תכנון תנועה
דיספרקסיה
דומיננטיות ידנית
הפרדת תנועה
חציית קו אמצע
חוסר ביטחון מפני כוח המשיכה
טונוס
תיאום דו צדדי
תיאום עין יד – קואורדינציית עין יד

התפתחות הילד התחום התפיסתי
קינסטזיה
סטריוגנוזיס
תפיסה חזותית ומרחבית
דמות ורקע

התפתחות הילד התחום הקוגניטיבי (חשיבה)
קשב
התמצאות
זיכרון
קטגוריזציה
פתרון בעיות
המשגה
זיכרון עבודה
למידה
הכללה

 

צרו איתי קשר: