הקלות דיסגרפיה – הקלות בבית הספר בתחום הכתיבההקלות דיסגרפיה

הקלות בבית ספר בתחום הכתיבה

הקלות בכתיבה בכיתה ב

העתקה מהלוח ללא ניקוד – הניקוד גם מאט מאוד את קצב הכתיבה וגם קשה מוטורית כי מדובר בסימנים קטנים מאוד הדורשים הן ויסות תנועה והן דיוק במקום וארגון מרחבי (ביצוע הניקוד בדיוק מתחת לאות ובצורה שלא מתנגשת איתה)

כתיבת תשובות ללא ניקוד.

מענה של תשובה לא מלאה במחברות ו/או בחוברות – מומלץ לבקש מהילד לענות בעל פה תשובה מלאה ולכתוב רק את החלק השני של התשובה. קיצור התשובה יהיה רק בכתב לא בעל פה כי יש נטיה לילדים לדבר ולכתוב מאוד בקצרה (סגנון ביטויי אס אמ אס), דבר שמפתח תקשורת לקונית ולא מספיק מדוייקת.

העדר מחויבות להשלים עבודות כיתה בכתב שהילד לא הספיק בכיתה

מענה לשאלות בחוברת ולא במחברת ( דורש פחות העברת עיניים מדף החוברת לדף המחברת). במרבית בתי הספר עוברים לכתיבה במחברת כדי לשמור על החוברות נקיות במטרה להעביר אותם משנה לשנה (מחזור חוברת). במקרים של ילדים מתקשים חשוב לאפשר לכתוב בחוברת כי ההתארגנות המרחבית במחברת היא לעיתים קשה בגלל צורך בעברה חזותית מדוייקת וגודל שורות קטן.

צרו איתי קשר: